Skip links

Archive

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

  I Расписује се оглас за пријем  два (2) доктора медицине – за рад у Дому здравља „Смедерево“ Смедерево, на неодређено време са пуним радним временом. Пробни рад траје 3 (три) месеца у складу са чланом 36. став 2. Закона о раду. II УСЛОВИ за