Skip links

О нама

Мисија Дома здравља Смедерево је да очува и унапреди здравље људи стављајући у први план квалитет услуга заснован на стручности особља и поузданости дијагностике, као и задовољство корисника пруженим услугама.

Дом здравља Смедерево, као носилац примарне здравствене заштите у граду, пружа осигураницима превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у циљу спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести и повреда. Помозите себи и нама да спречимо настанак болести код свих наших суграђана.

Изабрани лекар

Превенција

Превентивни прегледи

Права и обавезе пацијената

Здравствене службе

Нашим пацијентима

Мој доктор

Провера оверености здравствене књижице

Претрага листе лекова

Документа

Јавне набавке

РФЗО извештаји

Обавештења о закљученим уговорима за ЦЈН

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Финансијски план

Процедуре

Стратешки план

План рада

Најновије вести

Оглас за пријем доктора медицине

Оглас за пријем доктора медицине

На основу одредаба Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, а у складу са Кадровским