Skip links

Новости

Обавештење за хроничне терапије

Овим путем Вас обавештавамо да се од 18.03.2020 године све хроничне терапије које су биле прописане пацијентима у претходном периоду, по мери истицања последњег обновљивог рецепта примењује аутоматско обнављање идентичне терапије, са истом дужином као што је била претходна, без неопходне посете изабраном лекару. Процедура

ЗА ОСОБЕ ПОД ЗДРАВСТВЕНИМ НАДЗОРОМ

ОСОБЕ ПОД ЗДРАВСТВЕНИМ НАДЗОРОМ МОРАЈУ ДА СЕ ЈАВЕ НА ОВЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА КАКО БИ ДОБИЛИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА Респираторни центар: 062 882 5921 – од 0 до 24h 062 882 5923 – од 0 до 24h 062 882 5924 – од 0

Закон о заштити података о личности

На основу чл. 56. и чл. 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) и чл 23. ст. 1. тач 10 Статута Дома Здравља „Смедерево“ Смедерево, вд директор Дома Здравља „Смедерево“ Смедерево, др стом. Светлана Михић Јовановић, доноси дана 31.10.2019. год:

Продаја расходованог возила и два контејнера

На основу Одлуке број: 212/12 од 24.01.2017. године Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево Џ „Смедерево“ Смедерево оглашава: ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА И ДВА КОНТЕЈНЕРА путем прикупљања понуда ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО ИЗ СЛУЖБЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ И ДВА КОНТЕЈНЕРА Право за подношење понуда имају домаћа

КОНКУРС за избор кандидата за обављање функције директора и заменика директора

Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево на мандатни период од 4 године. Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове: – да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет

Продаја возила путем јавног надметања – лицитације

У складу са Одлуком Управног одбора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево бр. 2138/4 од 21.09.2016-е године и Записника Комисије о процени возила бр. 2949/1 од 16.12.2016-е године, Дом здравља “Смедерево“ Смедерево, оглашава продају возила путем јавног надметања – лицитације. Документ у прилогу испод можете преузети кликом

Оглас за пријем доктора медицине

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, у складу са Кадровским Планом и Измена Кадровског Плана Дома здравља „Смедерево“ Смедерево за 2013. годину и Закључка 51 бр: 112-3965/2016 од 11. априла

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за обављање функције директора

1. Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево на мандатни период од 4 године. 2. Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – Завршен медицински факултет, –

Продаја возила путем јавног надметања – лицитације

У складу са Одлуком Управног одбора Дома здравља “Смедерево“ Смедерево бр. 890/6 од 31.03.2015-е године и Записника Комисије о процени возила бр. 4/321-2 од 28.03.2015-е године, Дом здравља “Смедерево“ Смедерево, оглашава продају возила путем јавног надметања – лицитације Право учешћа на лицитацији имају домаћа правна