Skip links

Novosti

Оглас за пријем доктора медицине

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, у складу са Кадровским Планом и Измена Кадровског Плана Дома здравља „Смедерево“ Смедерево за 2013. годину и Закључка 51 бр: 112-3965/2016 од 11. априла

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за обављање функције директора

1. Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља ”Смедерево” Смедерево на мандатни период од 4 године. 2. Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – Завршен медицински факултет, –

Продаја возила путем јавног надметања – лицитације

У складу са Одлуком Управног одбора Дома здравља ”Смедерево” Смедерево бр. 890/6 од 31.03.2015-е године и Записника Комисије о процени возила бр. 4/321-2 од 28.03.2015-е године, Дом здравља ”Смедерево” Смедерево, оглашава продају возила путем јавног надметања – лицитације Право учешћа на лицитацији имају домаћа правна

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за обављање функције директора

1. Расписује се јавни конкурс за место директора Дома здравља ”Смедерево” Смедерево на мандатни период од 4 године. 2. Кандидат за место директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – Завршен медицински факултет, –

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за обављање функције заменика директора

1. Расписује се јавни конкурс за место заменика директора Дома здравља ”Смедерево” Смедерево на мандатни период од 4 године. 2. Кандидат за место заменика директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, поред општих услова прописаних Законом о раду мора да испуњава и следеће услове: – Завршен медицински

Обавештење за медије у вези вакцинације против грипа

Вакцинација против сезонског грипа почиње у четвртак 02.октобра 2014. године у Дому здравља Смедерево. Вакцина ће се давати у Служби за хигијенско епидемиолошку заштиту на трећем спрату и на једном пункту у приземљу зграде Дома здравља у времену од 700х до 1330 х. Вакцина је

Расписује се оглас за пријем једног (1) доктора медицине

На основу Одлуке вд директора Дома здравља „Смедерево“ Смедерево бр. 2308/1 од 13.08.2014. год, Дом здравља „Смедерево“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр. 51 расписује ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутне запослене на посао И Расписује се оглас за

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

  I Расписује се оглас за пријем  два (2) доктора медицине – за рад у Дому здравља „Смедерево“ Смедерево, на неодређено време са пуним радним временом. Пробни рад траје 3 (три) месеца у складу са чланом 36. став 2. Закона о раду. II УСЛОВИ за

Оглас за продају расходованих возила

Дом здравља „СМЕДЕРЕВО“ Смедерево у складу са Одлуком Управног одбора број: 1594/7 од 11.06.2013. године оглашава продају расходованих возила прикупљањем затворених писмених понуда и то за: – Путничко возило марке „ЛАДА 1500“, модел: 21043, годиште 2002, почетна цена 25.000,00 динара, депозит у динарима 2.500,00. –

Пројекат: Очување и унапређење оралног здравља особа са инвалидитетом

На територији града смедерева живи око 300 особа са инвалидитетом. Циљ пројекта је да ове вулнерабилне групе најпре обучимо о правилном одржавању хигијене уста и зуба и да извршимо санацију меких и чврстих ткива усне дупље. Пројектом је предвиђено да овом санацијом буде обухваћено око