Skip links

Служба за техничке и помоћне послове

Служба одржавања за све службе Дома здравља „Смедерево“

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ

Служба одржавања за све службе Дома здравља „Смедерево“ обавља послове на одржавању објеката, уређаја и опреме, израда инвестиционо-техничке документације, реализација грађења и опремања објеката, инвестиционо одржавање, чишћење и спремање просторија и круга око објеката и прилазних путева.

Немедицинске службе