Skip links

Јавне набавке 2014

Малих и великих вредности

03.10.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 14ЈНМВ – Рачунари и рачунарска опрема – Позив за подношење понуда
03.10.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 14ЈНМВ – Рачунари и рачунарска опрема – Конкурсна документација
30.09.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 13ЈНМВ – Радне униформе – Позив за подношење понуда
30.09.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 13ЈНМВ – Радне униформе – Конкурсна документација
26.08.2014. Предмет јавне набавке: Отворени поступак – Набавка услуге превоза запослених Дома здравља “Смедерево“ из Смедерева – Позив за подношење понуда
26.08.2014. Предмет јавне набавке: Отворени поступак – Набавка услуге превоза запослених Дома здравља “Смедерево“ из Смедерева – Конкурсна документација
21.08.2014. Предмет јавне набавке: Набавка енергената (угаљ,огревно дрво и лож уље) за грејну сезону за 2014/2015. годину – Позив за подношење понуда
21.08.2014. Предмет јавне набавке: Набавка енергената (угаљ,огревно дрво и лож уље) за грејну сезону за 2014/2015. годину – Конкурсна документација
01.08.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добра 9ЈНМВ – Електро материјал – Позив за подношење понуда
01.08.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добра 9ЈНМВ – Електро материјал – Конкурсна документација
18.06.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 8 ЈНМВ/14 – Набавка стоматолошких инструмената – Позив за подношење понуда
18.06.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 8 ЈНМВ/14 – Набавка стоматолошких инструмената – Конкурсна документација
06.06.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 7ЈНМВ/14 – Лек МЕНОПУР- позитивна листа лекова – Позив за подношење понуда
06.06.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 7ЈНМВ/14 – Лек МЕНОПУР- позитивна листа лекова – Конкурсна документација
27.05.2014. ОТВОРЕН ПОСТУПАК – Предмет јавне набавке: отворен поступак 8Т/14-Лекови – Позив за подношење понуда
27.05.2014. ОТВОРЕН ПОСТУПАК – Предмет јавне набавке: отворен поступак 8Т/14-Лекови – Конкурсна документација
07.05.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуге 15 ЈНУ– Услуга експлоатације и оперативног одржавања софтвера за интегрално управљање пословањем „Мифими“ – Позив за подношење понуда
07.05.2014. Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуге 15 ЈНУ– Услуга експлоатације и оперативног одржавања софтвера за интегрално управљање пословањем „Мифими“ – Конкурсна документација
06.05.2014. Предмет јавне набавке : Јавна набавка мале вредности-услуге 14 ЈНУ- Услуга одржавања медицинско-информационог система „Хелиант“ – Позив за подношење понуда
06.05.2014. Предмет јавне набавке : Јавна набавка мале вредности-услуге 14 ЈНУ- Услуга одржавања медицинско-информационог система „Хелиант“ – Конкурсна документација
15.05.2014. Поновљен поступак – Предмет јавне набавке мале вредности 3 ЈНМВ- „ДИЛС“– по партијама –
ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ „ДИЛС“ за Стоматолошку службу –
Конкурсна документација
12.05.2014. Поновљен поступак- Предмет јавне набавке: отворени поступак 7Т/14 – Лекови за стоматологију – Конкурсна документација
12.05.2014. Поновљен поступак- Предмет јавне набавке: отворени поступак 7Т/14 – Лекови за стоматологију – Позив за подношење понуда
17.04.2014. Предмет јавне набавке мале вредности 1 ЈНМВ- „ДИЛС“– по партијама –
ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ „ДИЛС“ за Стоматолошку службу –
Конкурсна документација
14.04.2014. Предмет јавне набавке преговарачки поступак бр. 2 ЈНПП/14 –“ЛЕКОВИ“ за Стоматолошку службу
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања
14.04.2014. Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији крова на објекту амбуланта „Царина“ – Позив за подношење понуда
14.04.2014. Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији крова на објекту амбуланта „Царина“ – Конкурсна документација
25.03.2014. Поновљен поступак-Предмет јавне набавке: отворен поступак 6Т/14 – Потрошни санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда
25.03.2014. Поновљен поступак-Предмет јавне набавке: отворен поступак 6Т/14 – Потрошни санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација
12.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 2Т/14 – Стоматолошки потрошни материјал – Конкурсна документација
12.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 2Т/14 – Стоматолошки потрошни материјал – Позив за подношење понуда
14.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 3Т/14 – Потрошни санитетски и медицински материјал – Конкурсна документација
14.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 3Т/14 – Потрошни санитетски и медицински материјал – Позив за подношење понуда
05.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 5Т/14 – Лекови за стоматологију – Конкурсна документација
05.03.2014. Предмет јавне набавке отворени поступак 5Т/14 – Лекови за стоматологију – Позив за подношење понуда
12.02.2014. Предмет јавне набавке: отворени поступак 3Т/14 – Потрошни санитетски и медицински материјал – Позив за подношење понуда
12.02.2014. Предмет јавне набавке: отворени поступак 3Т/14 – Потрошни санитетски и медицински материјал – Конкурсна документација