Skip links

Јавне набавке 2015

Малих и великих вредности

30.12.2015. ЈНМВ бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Одлука о обустави поступка
28.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 38 ЈНМВ – Набавка галенских лекова за хуману употребу – Обавештење о закљученом уговору
21.12.2015. ЈНМВ бр.37 – 33 – Набавка резервних ауто делова за страна возила ДЗ „Смедерево“ – Измена и допуна конкурсне документације
21.12.2015. ЈНМВ бр.37 – 32 – Набавка резервних ауто делова за страна возила ДЗ „Смедерево“ – Позив за продужење рока за подношење понуда
21.12.2015. ЈНМВ бр.37 – 28 – Набавка резервних ауто делова за страна возила ДЗ „Смедерево“ – Одговор на питање потенцијалног понуђача
16.12.2015. ЈНМВ бр.39 – 28 – Набавка резервних ауто делова за страна возила ДЗ „Смедерево“ – Конкурсна документација
16.12.2015. ЈНМВ бр.39 – 28 – Набавка резервних ауто делова за страна возила ДЗ „Смедерево“ – Позив за подношење понуда
14.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Одговор на питање потенцијалног понуђача
14.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 36 ЈНМВ – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Обавештење о закљученом уговору
10.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 37 ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Одлука о додели уговора
10.12.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 37 ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Одлука о обустави поступка
08.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 32 ЈНМВ – Набавка лекова са Д листе за стоматологију – Обавештење о закљученом уговору
07.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 38 ЈНМВ – Набавка галенских лекова за хуману употребу – Одлука о додели уговора
04.12.2015. ЈНМВ бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Обавештење о обустави поступка
03.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Одговор потенцијалном понуђачу
02.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Измена и допуна конкурсне документације
02.12.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Обавештење о продужењу рока
30.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Исправка одговора потенцијалног понуђача
30.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Исправка техничке грешке у измени и допуни конкурсне документације
30.11.2015. Јавна набавка мале вредности услуга бр. 20 ЈНМВУ – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Обавештење о закљученом уговору
24.11.2015. Отворени поступак – Набавка потрошног материјала бр. 5 Т – Обавештење о закљученом уговору
24.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 37ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Одговор на питање
24.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Конкурсна документација
24.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 39 ЈНМВ – Набавка мануелног дефибрилатора – Позив за подношење понуда
23.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 38 ЈНМВ – Набавка галенских лекова за хуману употребу – Конкурсна документација
23.11.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 38 ЈНМВ – Набавка галенских лекова за хуману употребу – Позив за подношење понуда
21.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 37ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Измена и допуна конкурсне документације
18.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 37ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Конкурсна документација
18.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 37ЈНМВ – Набавка ауто делова за возни парк – Позив за подношење понуда
17.11.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 36 ЈНМВ – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Одлука о додели уговора
17.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 33ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Извештај о спроведеном поступку
16.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 31 ЈНМВ – Набавка ултразвучног колор доплер апарата – Обавештење о закљученом уговору
06.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 34 ЈНМВ – Набавка стоматолошког апарата (столице) – Одлука о додели уговора
05.11.2015. Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 31 – Набавка ултразвучног колор доплер апарата са једном абдоминалном (конвексном) сондом – Одлука о додели уговора
05.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 32 ЈНМВ – Набавка лека са Д-листе за стоматологију – лидокаин спреј – Одлука о додели уговора
04.11.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 36 ЈНМВ – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Конкурсна документација
04.11.2015. Јавна набавка мале вредности добара бр. 36 ЈНМВ – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Позив за подношење понуда
03.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 33ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Одлука о додели уговора
03.11.2015. Јавна Набавка мале вредности број 35 ЈНМВ – Набавка ХТЗ опреме – Конкурсна документација
03.11.2015. Јавна Набавка мале вредности број 35 ЈНМВ – Набавка ХТЗ опреме – Позив за подношење понуда
23.10.2015. Јавна Набавка мале вредности број 33ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
23.10.2015. Јавна Набавка мале вредности број 33ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Измена и допуна конкурсне документације
22.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 25 ЈНМВ – Набавка зимске обуће за службе ХМП и транспорта – Обавештење о закљученом уговору
20.10.2015. Јавна Набавка мале вредности ЈНМВ 31 – Набавка ултразвучног колор доплер апарата са једном абдоминалном (конвексном) сондом – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
20.10.2015. Јавна Набавка мале вредности ЈНМВ 31 – Набавка ултразвучног колор доплер апарата са једном абдоминалном (конвексном) сондом – Измена и допуна конкурсне документације
19.10.2015. Јавна Набавка мале вредности ЈНМВУ 20 – Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
19.10.2015. Јавна Набавка мале вредности ЈНМВУ 20 – Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Измена и допуна конкурсне документације
16.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 20 ЈНМВУ – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Одговор на питање
16.10.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка спирометра, бр. 28 ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
16.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ – Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Обавештење о закљученом уговору
15.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 33 ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Позив за подношење понуда
15.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 33 ЈНМВ – Набавка зимских пнеуматика за возни парк – Конкурсна документација
14.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 31 – Набавка ултразвуке са једном абдоминалном (конвексном сондом) – Позив за подношење понуда
14.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 31 – Набавка ултразвуке са једном абдоминалном (конвексном сондом) – Конкурсна документација
14.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 32 – Набавка лека са Д-листе за стоматологију – Позив за подношење понуда
14.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 32 – Набавка лека са Д-листе за стоматологију – Конкурсна документација
14.10.2015. Отворени поступак – Набавка потрошног материјала бр. 5 Т – Одлука о додели уговора
14.10.2015. Отворени поступак – Набавка потрошног материјала бр. 5 Т – Одлука о обустави поступка
13.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 29 ЈНМВ – Набавка дрва за огрев – Одлука о додели уговора
13.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 27 ЈНМВ – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Обавештење о закљученом уговору
10.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 20 ЈНМВ- 26 Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Позив за подношење понуда
10.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 20 ЈНМВ – 27 Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Конкурсна документација
08.10.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка енергената за грејну сезону 2015/2016., бр. 26 ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
07.10.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка спирометра – Одлука о додели уговора
07.10.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ – Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Одлука о додели уговора
01.10.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Обавештење о промени рока за подношење понуда
25.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ-Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Одговор на питање
24.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ-Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Одговор на питање
24.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 29 ЈНМВ – Набавка дрва за огрев – Конкурсна документација
24.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 29 ЈНМВ – Набавка дрва за огрев – Позив за подношење понуда
23.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ – Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Конкурсна документација
23.09.2015. Јавна Набавка мале вредности бр. 30 ЈНМВ – Набавка тонера и рибона за штампаче и рачунске машине – Позив за подношење понуда
21.09.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка спирометра – Конкурсна документација
21.09.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка спирометра – Позив за подношење понуда
17.09.2015. Јавна Набавка мале вредности лекова са позитивне и Д-листе бр. 27 ЈНМВ – Одлука о обустави поступка
10.09.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Обавештење о промени рока за подношење понуда
10.09.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Одговор на питање
04.09.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Конкурсна документација
04.09.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Позив за подношење понуда
04.09.2015. Отворени поступак – Набавка потрошног материјала бр. 5 Т – Конкурсна документација
04.09.2015. Отворени поступак – Набавка потрошног материјала бр. 5 Т – Позив за подношење понуда
31.08.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка енергената за грејну сезону 2015/2016., бр. 26 ЈНМВ – Конкурсна документација
31.08.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка енергената за грејну сезону 2015/2016., бр. 26 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
26.08.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка обућа бр.25ЈНМВ – Одговор на питање
24.08.2015. Јавна Набавка мале вредности техничког материјала – поновљени поступак – Обавештење о закљученом уговору
20.08.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка обућа бр.25ЈНМВ – Конкурсна документација
20.08.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка обућа бр.25ЈНМВ – Позив за подношење понуда
11.08.2015. Јавна Набавка мале вредности – Фрижидер 23ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
22.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка зимске обуће бр. 24 ЈНМВ – Конкурсна документација
22.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка зимске обуће бр. 24 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
21.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добара – Набавка mail сервера – Обавештење о закљученом уговору
20.07.2015. Јавна Набавка мале вредности техничког материјала бр. 17 ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
17.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добра – Набавка фрижидера бр. 23 ЈНМВ – Конкурсна документација
17.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добра – Набавка фрижидера бр. 23 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
16.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добара бр. 22 ЈНМВ – Конкурсна документација
16.07.2015. Јавна Набавка мале вредности добара бр. 22 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
15.07.2015. Јавна Набавка мале вредности у отвореном поступку бр. 4 Т – Измена и допуна конкурсне документације
15.07.2015. Јавна Набавка мале вредности услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет саобраћаја, бр. 20 ЈНМВУ – Измена и допуна конкурсне документације
10.07.2015. Јавна Набавка мале вредности услуга мобилне и фиксне телефоније, бр. 20 ЈНМВ – Измена и допуна конкурсне документације
09.07.2015. Јавна Набавка мале вредности клима уређаја са уградњом и сервисирање клима уређаја са резервним деловима бр. 18 ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
07.07.2015. Јавна Набавка мале вредности услуга мобилне и фиксне телефоније, бр. 20 ЈНМВ – Конкурсна документација
07.07.2015. Јавна Набавка мале вредности услуга мобилне и фиксне телефоније, бр. 20 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
02.07.2015. Јавна Набавка мале вредности број 13 – Услуга одржавања медицинско-информационог система „HELIANT“ – Обавештење о закљученом уговору
02.07.2015. Јавна Набавка мале вредности услуга вулканизера, бр. 15 ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору – Обавештење о закљученом уговору
29.06.2015. Отворени поступак – Јавна набавка потрошног материјала бр. 2 Т – Обавештење о закљученом уговору
24.06.2015. Јавна Набавка мале вредности медицинске опреме бр. 16 ЈНМВ – Обавештење о обустави поступка
24.06.2015. Јавна набавка потрошног материјала у отвореном поступку, бр. 4 Т – Конкурсна документација
24.06.2015. Јавна набавка потрошног материјала у отвореном поступку, бр. 4 Т – Позив за подношење понуда
24.06.2015. Јавна Набавка мале вредности е-mail сервера бр. 19 ЈНМВ – Конкурсна документација
24.06.2015. Јавна Набавка мале вредности е-mail сервера бр. 19 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
17.06.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуга експлоатације и оперативног одржавања софтвера за интегрално управљање пословањем „MifIS“ – Обавештење о закљученом уговору
09.06.2015. Јавна Набавка мале вредности техничког материјала бр. 17 ЈНМВ – Конкурсна документација
09.06.2015. Јавна Набавка мале вредности техничког материјала бр. 17 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
09.06.2015. Јавна Набавка мале вредности клима уређаја са уградњом и сервисирање клима уређаја са резервним деловима бр. 18 ЈНМВ – Конкурсна документација
09.06.2015. Јавна Набавка мале вредности клима уређаја са уградњом и сервисирање клима уређаја са резервним деловима бр. 18 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
02.06.2015. Јавна Набавка мале вредности медицинске опреме бр. 16 ЈНМВ – Конкурсна документација
02.06.2015. Јавна Набавка мале вредности медицинске опреме бр. 16 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
01.06.2015. Јавна Набавка мале вредности средстава за одржавање хигијене бр. 12ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
21.05.2015. Отворени поступак – Набавка зубарског материјала – Одговор на питање
21.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Пнеуматици за возни парк бр. 10ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
19.05.2015. Јавна набавка зубарског материјала – отворени поступак – Одговор на постављено питање
19.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – ЕКГ апарата за праћење рада срца у напору – 9ЈНМВ – Обавештење о закљученом уговору
16.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуга одржавања медицинско-информационог система „Heliant“ – Конкурсна документација
16.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуга одржавања медицинско-информационог система „Heliant“ – Позив за подношење понуда
16.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуга експлоатације и оперативног одржавања софтвера за интегрално управљање пословањем „MifIS“ – Конкурсна документација
16.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуга експлоатације и оперативног одржавања софтвера за интегрално управљање пословањем „MifIS“ – Позив за подношење понуда
11.05.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Обавештење о закљученом уговору
30.04.2015. Отворени поступак – Јавна набавка потрошног материјала бр.2Т – Одговор на питање
30.04.2015. Јавна Набавка мале вредности средстава за одржавање хигијене бр. 12 ЈНМВ – Конкурсна документација
30.04.2015. Јавна Набавка мале вредности средстава за одржавање хигијене бр. 12 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
30.04.2015. Јавна набавка отворен поступак услуге – Услуга превоза запослених Дома здравља „Смедерево“ Смедерево – Обавештење о закљученом уговору
29.04.2015. Отворени поступак – Јавна набавка потрошног материјала бр.2Т – Одговор на питање
25.04.2015. Јавна Набавка мале вредности основних средстава и ситног инвентара за стоматологију бр. 10 ЈНМВ – Конкурсна документација
25.04.2015. Јавна Набавка мале вредности основних средстава и ситног инвентара за стоматологију бр. 10 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
24.04.2015. Јавна набавка зубарског материјала – отворени поступак – Обавештење о закљученим уговорима
23.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка рачунара и рачунарске опреме – Обавештење о закљученом уговору
22.04.2015. Јавна набавка зубарског материјала – отворени поступак – Конкурсна документација
22.04.2015. Јавна набавка зубарског материјала – отворени поступак – Позив за подношење понуда
22.04.2015. Предмет јавне набавке: Отворени поступак 1Т – Санитетски материјал – Обавештење о закљученом уговору
16.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка стоматолошког апарата (столице) – Обавештење о закљученом уговору
09.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – пнеуматици за возни парк бр. 10ЈНМВ – Конкурсна документација
09.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – пнеуматици за возни парк бр. 10ЈНМВ – Позив за подношење понуда
09.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Обавештење о закљученом уговору
07.04.2015. Отворени поступак – Јавна набавка потрошног материјала бр.2Т – Конкурсна документација
07.04.2015. Отворени поступак – Јавна набавка потрошног материјала бр.2Т – Позив за подношење понуда
07.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка ЕКГ апарата за праћење рада срца у напору бр. 9 ЈНМВ – Одговор на постављено питање
06.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка ЕКГ апарата за праћење рада срца у напору бр. 9 ЈНМВ – Конкурсна документација
06.04.2015. Јавна Набавка мале вредности – набавка ЕКГ апарата за праћење рада срца у напору бр. 9 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
06.04.2015. Јавна Набавка мале вредности лекова са позитивне и Д-листе за стоматологију бр. 8 ЈНМВ – Конкурсна документација
06.04.2015. Јавна Набавка мале вредности лекова са позитивне и Д-листе за стоматологију бр. 8 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
26.03.2015. Јавна набавка отворен поступак услуге – Услуга превоза запослених Дома здравља „Смедерево“ Смедерево – Конкурсна документација
26.03.2015. Јавна набавка отворен поступак услуге – Услуга превоза запослених Дома здравља „Смедерево“ Смедерево – Позив за подношење понуда
19.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка лекова са позитивне и Д-листе – Обавештење о закљученом уговору
19.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније бр. 8 ЈНМВ – Измњена конкурсна документација
19.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније бр. 8 ЈНМВ – Измњени позив за подношење понуда
18.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније бр. 8 ЈНМВ – Конкурсна документација
18.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Услуге мобилне и фиксне телефоније бр. 8 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
17.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка стоматолошког апарата-столица бр. 5 ЈНМВ – Конкурсна документација
17.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка стоматолошког апарата-столица бр. 5 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
17.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка канцеларијског материјала – Обавештење о закљученом уговору
17.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка рачунара и рачунарске опреме – Одговор на питање
23.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка зубарског материјала бр. 7 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
23.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка зубарског материјала бр. 7 ЈНМВ – Конкурсна документација
12.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка рачунара и рачунарске опреме бр. 6 ЈНМВ – Позив за подношење понуда
12.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка рачунара и рачунарске опреме бр. 6 ЈНМВ – Конкурсна документација
12.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка лекова са позитивне и Д-листе бр. 4ЈНМВ – Позив за подношење понуда
12.03.2015. Јавна Набавка мале вредности – Набавка лекова са позитивне и Д-листе бр. 4ЈНМВ – Конкурсна документација
05.03.2015. Одлука о додели уговора у преговарачком попступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка механичког вентилатора-респиратора – Одлука о додели уговора
02.03.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Ауто делови са уградњом и сервисирањем возила за возни парк – Обавештење о закљученом уговору
27.02.2015. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-добро-Набавка механичког вентилатора-респиратора бр. 1 ЈНПП – Обавештење о покретању преговарачког поступка
27.02.2015. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-добро-Набавка механичког вентилатора-респиратора бр. 1 ЈНПП – Конкурсна документација
20.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Канцеларијски материјал – Одговор на питање
19.02.2015. Предмет јавне набавке: Отворени поступак 1Т – Санитетски материјал (први део) – Позив за подношење понуда
19.02.2015. Предмет јавне набавке: Отворени поступак 1Т – Санитетски материјал (први део) – Конкурсна документација
13.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Канцеларијски материјал – Измена и допуна конкурсне документације
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Ауто делови са уградњом и сервисирањем возила за возни парк – Позив за подношење понуда
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Ауто делови са уградњом и сервисирањем возила за возни парк – Конкурсна документација
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Лекови са позитивне и Д-листе – Позив за подношење понуда
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Лекови са позитивне и Д-листе – Конкурсна документација
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Канцеларијски материјал – Позив за подношење понуда
10.02.2015. Предмет јавне набавке: Јавна Набавка мале вредности добара – Канцеларијски материјал – Конкурсна документација
01.02.2015. План јавних набавки за 2015 годину – Кликните овде како би сте преузели документ