Skip links

Контакт

Контакт информације

Директор установе: Др стом. Светлана Михић-Јовановић
Адреса: Кнеза Михаилова 51
Матични број: 17829742
ПИБ: 107896907
ЈБКЈС: 84040

Пошаљите поруку

Овде смо да одговоримо на свако питање које имате