Skip links

Немедицинске службе

Упознајте се са областима наших делатности

Руководећа радна места

Служба за правне, кадровске и административне послове

Служба за економско финансијске послове

Служба за јавне набавке, комерцијалне послове и медицинско снабдевање

Служба за техничке и помоћне послове

Служба за медицински транспорт

Најновије вести

Оглас за пријем доктора медицине

Оглас за пријем доктора медицине

На основу одредаба Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, а у складу са Кадровским