Skip links

Немедицинске службе

Упознајте се са областима наших делатности

Руководећа радна места

Руководећа радна места

Служба за правне, кадровске и административне послове

Служба за правне, кадровске и административне послове

Служба за економско финансијске послове

Служба за економско финансијске послове

Служба за јавне набавке, комерцијалне послове и медицинско снабдевање

Служба за јавне набавке, комерцијалне послове и медицинско снабдевање

Служба за техничке и помоћне послове

Служба за техничке и помоћне послове

Служба за медицински транспорт

Служба за медицински транспорт

Најновије вести

Сазнајте више
Продајa расходованих возила као старо гвожђе

Продајa расходованих возила као старо гвожђе

ЈАВНИ ОГЛАС за продају расходованих возила као – старо гвожђе путем прикупљања писаних понуда   На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,