Skip links

Obaveštenje za medije u vezi vakcinacije protiv gripa

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje u četvrtak 02.oktobra 2014. godine u Domu zdravlja Smederevo.
Vakcina će se davati u Službi za higijensko epidemiološku zaštitu na trećem spratu i na jednom punktu u prizemlju zgrade Doma zdravlja u vremenu od 700h do 1330 h.
Vakcina je namenjena osobama starijim od 65 godina ,kao i mlađim od 65 godina obolelim od srčanih oboljenja,oboljenja disajnih puteva,bubrežnih bolesti,šećerne bolesti,malignih oboljenja,kao i štićenicima i osoblju Doma za stare i zdravstvenim radnicima.
Svi pacijenti su u obavezi da ponesu uredno overenu zdravstvenu knjižicu,a mlađi od 65 godina i medicinsku dokumentaciju o postojanju nekog hroničnog oboljenja.

Dr Vesna Petrović, Epidemiolog

Dr Jovanka Stanojević, Načelnik HE službe