Skip links

Пројекат: Очување и унапређење оралног здравља особа са инвалидитетом

На територији града смедерева живи око 300 особа са инвалидитетом. Циљ пројекта је да ове вулнерабилне групе најпре обучимо о правилном одржавању хигијене уста и зуба и да извршимо санацију меких и чврстих ткива усне дупље. Пројектом је предвиђено да овом санацијом буде обухваћено око 400 особа са инвалидитетом у временском интервалу од 6 месеци. У пројекту учествује Дом здравља „Смедерево“, град Смедерево и Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево.

Минстарка здравља, проф. др Славица Ђукић Дејановић уручила је данас уговоре о додели финансијских средстава за спровођење пројеката који су намењени повећању доступности здравствене заштите осетљивим популационом групама (стари, деца, млади, инвалиди, Роми) и унапређење квалитета рада стоматолошке здравствене службе и оралног здравља становника у 22 општине у Србији, укупне вредности 27.500.000 динара (око 242 .000 евра).

Финансијска средства од 1.250.000,00 динара (11.000 евра) за сваки дом здравља, додељена су за пружање додатних здравствених услуга грађанима који припадају осетљивим популационим групама и на пружање бесплатних стоматолошких услуга за радно активно становништво, за које стоматолошке услуге нису обезбеђене обавезним здравственим осигурањем, као и за неосигурана лица. Овим пројектима, који ће бити реализовани током 2014. године, биће обухваћено 9 000 становника.

Средства за реализацију одобрених пројеката су обезбеђена кроз пројекат Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“ који се финансира из кредита Светске банке. Уз подршку Светске банке, од 2011. године, Министарство здравља је обезбедило реализацију сличних пројеката којима је обухваћено укупно 53 000 грађана из свих крајева Србије, углавном старих, деце, младих, инвалида, Рома,…

26

Предложеним пројектима јасно су дефинисане здравствене услуге које су рањивим групама потребне. То су кућна нега и лечење, рано откривање, дијагностика и лечење кардиоваскуларних болести, шећерне болести и малигних болести, едукација и здравствено васпитање за правилну исхрану, физичку покретљивост и обезбеђивање социјалне подршке и развоја социјалне мреже на ниову локалне самоуправе. Такође је препозната важност интегрисаних здравствених и социјалних услуга за старе и инвалиде (помоћ геронтодомаћица), као и здравствених и образовних за младе основношколског и средњошколског узраста (интерактивне радионице у школама, кампање, мобилизација заједнице и друге).

Домови здравља ће добити финансијску подршку за пружање бесплатних стоматолошких услуга за становништво, у периоду од 6 месеци. Спровођење пројекта у области стоматологије подразумева и набавку потрошног материјала, куповину тј. занављање неопходне опреме, као што су микромотори, стерилизатори, миксери за амалгам, кавитрон и лед лампе и друго, као и ангажовање незапослених стоматолога или стоматолога домова здравља коју су на слободном тржишту.

Министарство здравља спроводи ове пројекте са циљем унапређења капацитета домова здравља како би развили партнерство са локалним самоуправама и невладиним организацијама које се баве осетљивим популационим групама. Локалне самоуправе учествују у реализацији пројекта најмање у износу од 10% од укупне вредности пројекта, било у новчаном износу или на други начин (обезбеђујући простор, превоз, опрему или неку другу врсту услуга). Међу пројектима који се финансирају има и интегрисаних локалних програма за здравствене и социјалне потребе рањивих популационих група које финансира и Министарство рада и социјалне политике.

Финансијска помоћ ће омогућити домовима здравља и да оснаже сопствене капацитете, обнвљањем опреме и ангажовањем кадра и врате пацијенте у стоматолошке ординације, како би на што бољи начин одговорили специфичним потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.