Skip links

Здравствене службе

Упознајте се са областима наших делатности

Служба здравствене заштите одраслог становништва

Служба здравствене заштите одраслог становништва

Служба за здравствену заштиту радника са медицином спорта

Служба за здравствену заштиту радника са медицином спорта

Служба за кућно лечење и здравствену негу

Служба за кућно лечење и здравствену негу

Служба за здравствену заштиту деце

Служба за здравствену заштиту деце

Служба за здравствену заштиту школске деце

Служба за здравствену заштиту школске деце

Служба за здравствену заштиту жена

Служба за здравствену заштиту жена

Служба за поливалентну патронажу

Служба за поливалентну патронажу

Служба социјалне медицине са информатиком

Служба социјалне медицине са информатиком

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Превентивни центар

Превентивни центар

Служба за хитну медицинску помоћ за санитетским превозом

Служба за хитну медицинску помоћ за санитетским превозом

Најновије вести

Сазнајте више
Продајa расходованих возила као старо гвожђе

Продајa расходованих возила као старо гвожђе

ЈАВНИ ОГЛАС за продају расходованих возила као – старо гвожђе путем прикупљања писаних понуда   На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,