Skip links

Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом

Пружа услуге хитне медицинске помоћи на терену и у здравственој установи

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Под хитном медицинском помоћи се подразумева организована, стручна медицинска помоћ на месту повређивања односно
нагло насталог обољења, до дефинитивног збрињавања у стационарној установи.

Служба за Хитну медицинску помоћ ради од 0 до 24 сата, непрекидно сваког дана у години. Основна делатност је рад лекарских екипа, које указују хитну медицинску помоћ на месту инцидента (на терену) као и у амбуланти службе.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Начелник службе: др Јасна Максимовић
Контакт телефон: 194
Радно време:
Сваког дана од 00:00 до 24:00

Други вид делатности службе је санитетски транспорт болесника на територији града Смедерева као и у друге специјализоване медицинске установе у земљи и иностранству.

Служба хитне медицинске помоћи обавља и санитетско обезбеђење на спортским, културним и другим масовним манифестацијама где се очекује концентрација великог броја људи.

Екипа у саставу лекар, медицински техничар-сестра и возач излазе на позиве првог реда хитности.

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Начелник службе: др Јасна Максимовић – специјалиста ургентне медицине

Главни Техничар службе: Дејан Живковић – медицински техничар

У служби ради укупно 21 лекар од тога 7 лекара специјалиста ургентне медицине и један лекар специјалиста опште медицине, на специјализацији је 4 лекара из ургентне медицине.

Број медицинских техничара је 23 од тога два медицинска техничара са вишом школом.

У саставу службе постоји и одсек медицинског транспорта са седам запослених медицинских сестара.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СЛУЖБЕ

Служба за хитну медицинску помоћ ради од 0 до 24 сата, рад је подељен у три смене и то: прва смена од 07-13 часова, друга смена од 13-19 часова и трећа смена од 19-07 часова, у првој смени има два лекара и 4 медицинска техничара у другој смени три лекара и 4 медицинска техничара у трећој смени је три лекара и 4 медицинска техничара.

У првој смени имамо једну екипу за терен и једну екипу за амбулантни рад (у случају више позива за први ред хитности, екипа која је предвиђена за амбулантни рад излази на терен и указује помоћ пацијенту, за то време амбуланта најчешће остаје без лекара), у другој смени имамо две екипе за терен и једну за амбулантни рад као и у трећој смени.

Здравствене службе