Skip links

Служба за кућно лечење и здравствену негу

Пружа услуге хитне медицинске помоћи на терену и у здравственој установи

СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ

Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом пружа услуге хитне медицинске помоћи на терену и у здравственој установи. Служба пружа услуге животно угроженим лицима настало као резултат болести или повреде. Збрињава ова лица, а према указаној потреби их транспортује до одговарајуће здравствене установе секундарног, терцијарног нивоа. Такође, врши мртвозорство.

Служба санитетског превоза према налогу лекара врши транспорт хитних пацијената, тј. тренутно непокретних, тешко покретних болесника на контролне прегледе , као и транспорт пацијената на хемодијализу до О.Б. „Свети Лука“ Смедерево.

Здравствене службе