Skip links

Служба за здравствену заштиту радника са медицином спорта

Бави се превентивно-куративном делатношћу

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА СА МЕДИЦИНОМ СПОРТА

Бави се превентивно-куративном делатношћу.

  • Рад као изабрани лекар
  • Предходни и периодични прегледи
  • Оцена радне способности
  • Прегледи за професионалну орјентацију
  • Рад експертизне групе
  • Систематски и циљани прегледи радника
  • Издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, рад на броду, за одлазак на рад у иностранство, за добијање радне визе, за смештај у домове за остарела лица, за суд, за бављење рекреативно спортом…)
  • Издавање лекарских уверења за возаче свих категорија
  • Оспособљавање радника за пружање прве помоци на радном месту
  • Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту

Здравствене службе