Skip links

О нама

Мисија Дома здравља Смедерево је да очува и унапреди здравље људи стављајући у први план квалитет услуга заснован на стручности особља и поузданости дијагностике, као и задовољство корисника пруженим услугама.

Дом здравља Смедерево, као носилац примарне здравствене заштите у граду, пружа осигураницима превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у циљу спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести и повреда. Помозите себи и нама да спречимо настанак болести код свих наших суграђана.

Изабрани лекар

Превенција

Превентивни прегледи

Права и обавезе пацијената

Здравствене службе

Нашим пацијентима

Мој доктор

Провера оверености здравствене књижице

Претрага листе лекова

Документа

Јавне набавке

РФЗО извештаји

Обавештења о закљученим уговорима за ЦЈН

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Финансијски план

Процедуре

Стратешки план

План рада

Најновије вести