Skip links

Служба за поливалентну патронажу

Програм рада патронажне сестре чине посете породици и здравствено – васпитни рад у породици и заједници

Патронажна служба у Смедереву је основана 1965. године као моновалентна, а прве сестре из тадашње патронаже су биле одређене за обилазак породиља.
Као поливалентна патронажа основана је јула 1970. године а у саставу Дома здравља „Смедерево“ је од 1976. године.

У Служби за поливалентну патронажу ради 20 патронажних сестара, 3 сестре са високом стручном спремом, 7 сестара са вишом и 10 сестара са средњом стручном спремом, које су за рад у овој служби прошле одређену едукацију како у установи тако и ван ње.

Од укупног броја сестара десет обавља посете у граду, а једанаест у селима.
Патронажне сестре свој дневни рад организују тако да одређени део времена проведу у својој служби, а остали део времена на терену.
У сеоским насељима патронажна сестра је лоцирана у сеоској амбуланти и ради на свом микрорејону.

Патронажне сестре своје услуге, активности и медицинске поступке обављају према савременим достигнућима медицинске науке и праксе у циљу превенције болести, зажтите и очувања здравља појединаца и заједнице у целини.
Програм рада патронажне сестре чине посете породици и здравствено – васпитни рад у породици и заједници.

Рад у породици и са њеним члановима подразумева посете, пре свега, приоритетним групацијама као што су: трудница, бабињара и новорођенче, одојче, мала деца у 2. и 4. години, старима преко 65 година, оболелима од шећерне болести, кардиоваскуларним и малигних биолести, оболелим од туберкулозе, по налогу лекара и у складу са медицинским индикацијама, као и инвалидима и хедикепираним особама.

Повезивање породице са службама здравствене и социјалне заштите као и са другим структурама у заједници, у складу с потребама породице.
Здравствено васпитни рад поливалентне патронажне службе у заједници обавља се кроз предавања, изложбе, радионице у предшколским установама, основим школама, месним заједницама, хуманитарним организацијама и службама социјалне заштите.

Патронажна служба у Смедереву је основана 1965. године као моновалентна, а прве сестре из тадашње патронаже су биле одређене за обилазак породиља.
Као поливалентна патронажа основана је јула 1970. године а у саставу Дома здравља „Смедерево“ је од 1976. године.

У Служби за поливалентну патронажу ради 20 патронажних сестара, 3 сестре са високом стручном спремом, 7 сестара са вишом и 10 сестара са средњом стручном спремом, које су за рад у овој служби прошле одређену едукацију како у установи тако и ван ње.

Од укупног броја сестара десет обавља посете у граду, а једанаест у селима.
Патронажне сестре свој дневни рад организују тако да одређени део времена проведу у својој служби, а остали део времена на терену.
У сеоским насељима патронажна сестра је лоцирана у сеоској амбуланти и ради на свом микрорејону.

Патронажне сестре своје услуге, активности и медицинске поступке обављају према савременим достигнућима медицинске науке и праксе у циљу превенције болести, зажтите и очувања здравља појединаца и заједнице у целини.
Програм рада патронажне сестре чине посете породици и здравствено – васпитни рад у породици и заједници.

Рад у породици и са њеним члановима подразумева посете, пре свега, приоритетним групацијама као што су: трудница, бабињара и новорођенче, одојче, мала деца у 2. и 4. години, старима преко 65 година, оболелима од шећерне болести, кардиоваскуларним и малигних биолести, оболелим од туберкулозе, по налогу лекара и у складу са медицинским индикацијама, као и инвалидима и хедикепираним особама.

Повезивање породице са службама здравствене и социјалне заштите као и са другим структурама у заједници, у складу с потребама породице.
Здравствено васпитни рад поливалентне патронажне службе у заједници обавља се кроз предавања, изложбе, радионице у предшколским установама, основим школама, месним заједницама, хуманитарним организацијама и службама социјалне заштите.

Радно време:

Радним данима – 07:00 – 14:00х и 13:00 – 20:00х
Суботом и недељим (укључујући и празнике) – 07:00 – 13:00х
Контакт телефони: Служба: 026/240-531;069/8548680
Главна сестра: вмс. Бранкица Рајшић

Слижба кућног лечења и здравствене неге основана 1.4.2003. године. Кућно лечење ради у две смене од 7 до 14 часова, друга смена од 13 до 20 часова. Медицински техничари раде и недељом од 7 до 14 часова и од 16 до 20 часова. Територијално покрива подручује града и села где не раде амбуланте обухвата све старосне групе.

У кућном лечењу ради 3 лекара и 12 медицинских техничара. У оквиру кућног лечења обавља се палијапивно збрињавање.
Техничари на терену (раде савки дан у години):

  • дају ињекције (с.ц;и.м;ив)
  • дају инфузионе растворе
  • обраду рана и превијање
  • узимају брис ране
  • обучавање пацијената и чланова породице
  • одлагање инфективног материјала.

Начелник кућног лечења Др. Мирјана Ђурић спец. опште медицине.
Главна сестра службе Весна Ђорђевић.
У сталном радном односу два лекара, један до повратка докторке са породиљског одсуства.
У сталном радном односу 7 техничара, 5 на одређено време, 2 на породињском одсуству.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника

Служба покрива целу територију града Смедерева. Начелиник службе је Др. Олгица Обрадовић, спец. опште медицине, главна сестра Светлана Рајковић. У дому здравља је централна амбуланта, а поред ње има још 28 амбуланти које су распоређене по граду и свим селима општине Смедерево. Ово је највећа служба Дома здравља Смедерево, има 104 здравствена радника (лекара и мед. сестара – техничара). Од укупног броја лекара, 12 су специјалисти опште медицине.

Радно време централне амбуланте је од 7:00 до 20:00х сваког дана и недељом од 7:00 до 19:00х. Телефон 026 240 500, локали 1-1 и 1-3.
Четири градске амбуланте раде у две смене, од 7:00 до 20:00х, остале имају само прву смену. Радно време прве смене је од 7:00 до 14:30х.
Сеоских амбуланти има 20. Три сеоске амбуланте раде сваког радног дана, а остале према распореду неколико дана недељно. Радно време сеоских амбуланти је од 7:00 до 14:30х. Таквим начином рада остварена и доступност здравствене заштите одралисх свима становницима.

Пацијенти се примају према заказаним терминима, а хитни и приоритетни пацијенти се примају одмах по доласку.

Здравствено особље је љубазно, пожртвовано и професионално у сваком смислу и пацијент је увек на првом месту.

Шест лекара ради ултразвучне прегледе абдомена и штитасте жлезде према заказивању, тако да се ти прегледи раде 5 дана у недељи.
Саветовалиште за дијабетес ради четвртком од 15 до 17х, према заказивању.
Саветовалиште за исхрану ради понедељком прву смену, према заказивању.
Радимо прегледа болесни (куратива) и првенствено превентивне прегледа (превентива), који се заказују код изабраних лекара. Према Стратешком плану Дома здравља, приоритет су превентивни прегледи становништва.
Имамо Превентивни центар у виду мобилне екипе лекар – сестра, који према плану обилазе сеоске месне заједнице и раде прегле и скрининге становништва.
На сеоском подрчју од Раље до Сараораца имамо екипу кућног лечења, која ради три пута недељно и иде у куће посете према заказивању. Заказивање за кућне посете је у амбуланти Осипаоница, тел. 026 240 536.

Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом

Историјат

Хитна помоћ је као посебна служба издвојена из састава опште медицине Дома здравља 1973. године, када је и добила нове просторије.

Данас

Организација, опис делатности и капацитет

Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом је служба, која полазећи од апсолутног приоритета живота и здравља стоји на располоагању граду и грађанима којима је због природе обољења, стања или повреде неопходна хитна медицинска помоћ. Својом делатношћу покрива град и 27 села, што обухвата површину од 481,7км квадратних на којој, према последњим подацима, живи 115,00 потенцијалних корисника. Осим тога, служба покрива део ауто пута од Умчара до Велике Плане.

Своје услуге Служба хитне медицинске помоћи пружа у времену од 00 – 24 часа и то у две смене: дневна од 07 – 19х; свакодневно, 365 дана у години, лекар, техничар и возач. Прва „црвена“ екипа излази на терен, који обухвата град и околна села. Друга „плава“ екипа ради у амбуланти и поп отреби излази на терен. Служба је појачана још једном теренском екипом у времену од 20 – 06х свакодневно. Екипе службе збрињавају сва хитна стања у прехоспиталном периоду. Дијагностика и терапија се обављају у амбуланти и на терену, при чему се пацијенти са стањима и обољењима, која су за болнично лечење упућују у Ургентно-пријемни блок Опште болнице, где се врште консултативни прегледи и специјалиста и пријеми на одговарајућа одељења. Служба обезбеђује транспорт болесника у терцијалне здравствене установе ради даље дијагнозе и лечења, транспорт болесника ради хемодијализе и рехабилитације, мртвозорство натерену, физикалне и редовне прегледе притворених лица у притвору и станици полиције, привођење психијатријских болесника по анкети социјалног радника и превоз приправних здравствених радника од стране санитетског превоза. Служба поседује 10 санитетских возила: 3 комби возила комплетно опремљена опремом за кардиопулмонално-церебралну реанимацију, збрињавање тешких траума и друга ургентна стања, као и 7 возила санитетског транспорта. Служба је опремљена најсавремеником опремом_ 6 дефибрилатора, 2 мобилна респиратора, 4 аспиратора, боце са кисеоником у амбуланти и у санитетским возоилима, 3 траума носила, 2 спиналне даске, и ауто кед (ауто цед) прслук, 2 комплета пнеуматских удлага. Начелници службе, од оснивања до данас били су: Др. Драгић Панић спец. опште медицине (1973.-), Др. Јулија Кантар спец. ургентне медицине, Др. Анђелка Аресенијевић спец. ургентне медицине, Др. Јасмина Максимовић – Радосављевић спец. ургентне медицине, Др. Владимир Чупић спец. ургентне медицине. Начелник службе је Др. Јасмина Максимовић – Радосављевић. Главне сестре од оснивања до данас биле су: Милена Губеринић (1973-1991), Станимирка Антонић (1991-2006), Надица Стевановић, Биљана Кујунџић, Јелица Мирковић (2006-2007), Дејан Живковић (2007-2014), Сузана Живковић (2014-2016). Од 2016 главни техничар је Дејан Живковић.

Начелник службе

Др. Јасмина Максимовић Радосављевић
Специјалиста ургентне медицине
Контакт телефон 069/8548538

Главни медицински техничар С.Х.М.П.

Мт. Дејан Живковић
Контакт телефон 069/8548567

Шеф одсека за санитетски превоз

Мс. Маријана Мишић
Контакт телефон 062/8825934

Начелник медицинског транспорта

Зоран Мунћан
Контакт телефон 069/8548540

Шеф возног парка

Милан Станковић
Контакт телефон 069/8548526

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Начелник службе: вмс Бранкица Рајшић
Контакт телефон: +381 (26) 24 05 31
Радно време:
Радним данима: од 07:00 до 20:00
Суботом и недељом 07:00 до 13:00

Здравствене службе