Skip links

Служба социјалне медицине са информатиком

Социјална медицина, епидемиологија, хигијена

СЛУЖБА СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ СА ИНФОРМАТИКОМ

При Дому здравља Смедерево „Смедерево“ постоји Служба социјалне медицине са информатиком која је по садржају и обиму рада искључиво превентивна служба за области социјалне медицине, епидемиологије и хигијене.

У служби је запослено девет радника. Начелник службе је др Петровић Весна-епидемиолог, а главни санитарни техничар је Златковић Дарко-виши санитарни техничар. У служби су запослени др Данијела Џелетовић-специјалиста социјалне медицине, др Дошлић Јелена-специјалиста хигијене, Момчило Нојић-лице задужено за медицински отпад, Јовановић Драгослав-санитарни техничар, санитарни техничар Јасмина Живановић-на пословима статистике, медицинска сестра Михајловић Горица-на пословима статистике и медицинска сестра Ђукић Снежана-на пословима статистике.

На овом нивоу пружају се услуге из све три области медицине за кориснике здравствене заштите општине Смедерево.

Социјална медицина:
 • израда анализа из појединих области здравствене заштите
 • израда годишњих планова
 • дефинисање потреба и захтева становништва за одређеним видом здравствене заштите
 • израда критеријума и стандарда за оцену квалитета
 • прикупљање и обрада података
 • статистичка анализа
 • анализа морталитета и морбидитета
 • избор и припрема демографских показатеља за оцену потреба и захтева
 • израда номенклатуре здравствених услуга
 • периодични извештаји о раду по областима и службама
 • периодични извештаји о утврђеним обољењима и стањима по службама
 • индивидуални извештаји
 • пријава и одјава обољења од већег социјално медицинског значаја
 • вођење и постојање централног регистра болести од већег социо медицинског значаја и велики број других…
Епидемиологија:
 • појединачна пријава заразних болести
 • збирна пријава заразних болести
 • пријава и одјава епидемије од заразних болести
 • израда периодичних извештаја о заразним болестима
 • израда годишњих извештаја о заразним болестима
 • недељно извештавање о надзору над грипом
 • епидемиолошка обрада случајева АФП
 • израда извештаја о спроведеној имунизацији на општинском нивоу
 • анализа и процена епидемиолошке ситуације
 • имунизација по епидемиолошким индикацијама ( беснило, хепатитис Б, грип и др.)
 • израда годишњег програма имунизације
 • дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • епидемилошки надзори и бројне друге…
Хигијена:
 • хигијенско-санитарни надзори школа, вртића, Дома за старе, болнице и др.
 • узорковање и слање материјала на лабораторијаска испитивање
 • тумачење резултата
 • израда плана и програма за превенцију интрахоспиталних инфекција
 • контрола ефикасности стерилизације са давањем извештаја
 • антропометријска мерења код испитивања ухрањености појединаца
 • одређивање антропометријских индекса
 • оцена резултата биохемијских показатеља крви и урина
 • израда дијетотерапије за први долазак
 • контролни прегледи
 • израда предлога исхране за различита патолошка стања
 • испитивање ухрањености популације
 • испитивање индивидуалне исхране и бројне друге…

Наша служба ради комплетно вођење и обраду статистичких података Дома здравља и О.Б. Свети Лука, праћење морбидитета и морталитета наше општине као и праћење комплетне хигијенско-епидемиолошке ситуације као и хигијенско-санитарне. Наша служба је велика спона у сарадњи са регионалним и локалним установама и институцијама здравственог типа, инспекцијским службама у циљу очувања и превенције здравља пацијената. У склопу наше службе ради Саветовалиште за исхрану непрекидно од 1980. године. У нашој служби постоје обавезни Централни регистри масовних незаразних болести, као и заразних који су веома значајни за праћење здравствене ситуације у нашој општини.

Лице одговорно за уклањање медицинског отпада такође се налази у нашој служби тако да смо одговорни за безбедно разврставање, управљање и уклањање медицинског отпада из дома здравља.

Напомињемо да тренутно велики број услуга пружамо и Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву.

Начелник службе за Социјалну медицину са информатиком
Весна Петровић-епидемиолог

Здравствене службе