Skip links

Служба здравствене заштите одраслог становништва

Промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице

СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице. Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем. Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења, консултације са својим изабраним лекаром и сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи и ефикаснији рад фокусиран на личност, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан приступ ка појединцу и повећа задовољство корисника. У оквиру опште медицине од скора је почео са радом и превентивни центар.

Здравствене службе