Skip links

O nama

Misija Doma zdravlja Smederevo je da očuva i unapredi zdravlje ljudi stavljajući u prvi plan kvalitet usluga zasnovan na stručnosti osoblja i pouzdanosti dijagnostike, kao i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama.

Dom zdravlja Smederevo, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u gradu, pruža osiguranicima preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti i povreda. Pomozite sebi i nama da sprečimo nastanak bolesti kod svih naših sugrađana.

Izabrani lekar

Prevencija

Preventivni pregledi

Prava i obaveze pacijenata

Zdravstvene službe

Našim pacijentima

Moj doktor

Provera overenosti zdravstvene knjižice

Pretraga liste lekova

Dokumenta

Javne nabavke

RFZO izveštaji

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za CJN

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Finansijski plan

Procedure

Strateški plan

Plan rada

Najnovije vesti