Skip links

Служба за здравствену заштиту деце

Дечији диспанзер

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
ТИМОВИ
  1. др Јадранка Јаковљевић – Весна Заркула
  2. др Љиљана Огаревић – Зорица Обрадовић
  3. др Љиљана Костић – Ибољка Ивановић
  4. др Душица Марковић – Лила Младеновић
  5. др Марина Чикарић – Светлана Дејановић
  6. др Марија Ђорић – Душица Симијоновић
  7. др Ивана Зарић – Маја Илић

Куратива службе се налази у Служби медицине рада на првом спрату Дома здравља.

Прегледи болесне деце код изабраног лекара се обављају радним данима и суботом од 07:00 до 20:00, а недељом од 07:00 до 19:00 у Служби за здравствену заштиту школске деце и омладине.

Контакт телефон +381 (26) 240-527.

Превентива са вакцинацијом се налази у Војној амбуланти (прекоputa школе „Димитрије Давидовић“).

ИСТОРИЈАТ

Дечији диспанзер је често мењао локацију све до 1968. године, када је смештен у садашње просторије. Из неких извора сазнајемо да је прва локација дечијег диспанзера била приватна кућа код садашње поште, а затим на локацији вртића „Бамби“.

Крајем деведесетих година прошлог века, подигнута је у дворишту садашње болнице једноспратна барака у којој је био смештен Дом народног здравља. Он је у свом саставу имао школску поликлинику, антирабичну станицу и приручну лабораторију. Касније је диспанзер за децу и омладио био смештен у просторијама данашњег интерног одељења.

Међу првим лекарима школске поликлинике била је Др. Љубица Штрбојева, уз асистенцију прве медицинске сестре Пијаме Ломиковски – Пацапај. Поред амбулантног рада, вршена је вакцинација против великих богиња а новорђена деца су вакцинисана против туберкулозе. Саветовалиште за здраву децу је радило једном недељно. Посвећивана је пажња и хигијени. У призему зграде било је и купатило са тушевима, које су бесплатно користила деца.

Од 1965. године у саставу Медицинског центра Смедерево, формирана је Служба за здравествену заштиту деце и омладине а састојала се ид делијег одељења и дечијег диспанзера.

Од 1976. године, у оквори поликлиничког дела Службе за здравествену заштиту деце и омладине, формирају се као посебне јединице Дечији диспанзер и Школски диспанзер. Те године је за првог шефа дечијег диспанзера постављен Др. Милан Клеут, који ту функцију врши до одласка у пензију 2001. године. Др. Станислава Јовановић, педијатар дечијег диспанзера је била први шеф новоформираног школског диспанзера.

Дечији диспанзер је изграђен тако да је део у коме лече болесна деца одвојен од дела у коме се обавља превентивни рад. У диспанзеру је формирана стална екипа за рад у саветовалишту, а такође и стална екипа за извођење обавезних вакцинација. Вакцинација се у граду изводила континуирано, а у сеоским насељима кампањски, мада се и у селима све више користи континуирано вакцинисање.

У селу Осипаоница отворена је 1984. године педијатријска абуланта где је радио р. Туфик све до одласка у пензију.

1996. године отворено је и развојно саветовалиште за децу из ризичних трудноћа.

Др. Радојка Димитријевић и Др. Софија Соколовски су били први педијатри које су водиле саветовалиште за здраву и ризичну децу. По одласку Др. Софије у Београд у саветвалиште прелази Др. Десанка Лазић која тај посао ради до пензије.

У то време у дечијем диспанзеру је радило дванаест педијатара Др. Милан Тешић (до одласка у пензију), Др. Милан Клеут (до одласка у пензију), Др. Јован Брајевић (до одласка у Београд), Др. Ковиљка Милићевић (до одласка у Београд), Др. Љубица Крџелић (до одласка у Београд), Др. Милица Бркић (до одласка у Београд), Прим. Др. Десанка Лазић (до одласка у пензију), Др. Радоња Јакшић (до одласка у пензију), Др. Слободанка Прокић (до одласка у пензију), Др. Цветанка Вуковић (до одласка у Београд).

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Контакт телефон: +381 (26) 240 527
Радно време:
Радним данима: од 07:00 до 20:00
Суботом од 07:00 до 20:00
Недељом од 07:00 до 19:00

Здравствене службе