Skip links

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Спроводи превентивне и интерцептивне мере у циљу спречавања настанка обољења болести уста и зуба

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Као посебна служба при Дому здравља Смедерево, стоматолошка служба је формирана 1960. године са начелником др. Боривојем Лучићем (1960.-1969.). После њега службом је руководио др. Миодраг Труфуновић (1969.-1973.). Др. Миодраг Трифуновић је први специјалиста ортопедије вилица, први магистар и доктор стоматолошких наука, а од 1987. године је научни сарадник стоматолошког факултета у Београду и један од аутора официјалних стоматолошких уџбеника.

Данас је у служби запослено 101 радник, 39 доктора стоматологије, 62 стоматолошке сестре, техничара и рендген техничара. На специјализацији је тренутно 6 доктора стоматологије. Визија службе је да су све области стоматолошке науке покривене специјалистима и да су услови рада у складу са савременим светским достигнућима у стоматологији.

Велика пажња је посвећена превентивно-профилактичким мерама у циљу постизања оралног здравља становништва.

Начелник службе је прим.др. Весна Славковић специјалиста превентивне и дечје стоматологије, а шеф одсека дечје стоматологије је др Милица Стефановић. Главна сестра службе је Рајка Вукотић а дечје стоматологије Слободанка Радивојевић.

Стоматолошка служба функционише у две смене од 7х до 20х раднима данима и то у:

  • амбуланти за одрасле у центру града
  • амбуланти при дому здравља за децу
  • амбуланти у школама: Димитрије Давидовић, Др Јован Цвијић, Бранислав Нушић, Доситеј Обрадовић, Бранко Радичевић, Економска школа, Техничка школа, вртић Славија
  • амбуланти на Царини;
  • амбуланти у Радинцу,
  • амбуланти у Михајловцу,
  • амбуланти у Осипаоници,
  • амбуланти на Папазовцу.

Недељом и праником абуланту при Дому Здравља ради за целокупно становништво од 8х до 13х.

Начелник службе је прим. др стом. Весна Славковићм, спец. превентивне и дечије стоматологије, шеф Одсека дечије стоматологије је др. Милица Стефановић. Главна сестра службе је Рајка Вукотић, а дечје стоматологије Слободанка Радивојевић.

Здравствене службе