Skip links

Служба за јавне набавке, комерцијалне послове и медицинско снабдевање

Прати законске прописе у вези јавних набавки и благовремено спровођење поступака јавних набавки

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ

Прати законске прописе у вези јавних набавки и благовремено спровођење поступака јавних набавки медицинског и другог снабдевања за потребе Дома здравља. Припрема документацију за јавно оглашавање, прикупља понуде, организује рад комисије, врши стручне и административно техничке послове у вези јавних набавки.

Број телефона начелника службе: 026/240-520

Гордана Дабић

Број телефона за јавне набавке и комерцијалне послове: 026/240-517

Даниела Рајковић, Виолета Кртањек, Предраг Леповић, Снежана Поповић Лазић

Број телефона за медицинско снабдевање: 026/240-558

Светлана Костић, Ивана Антоновић

Немедицинске службе