Skip links

Одлука је на теби заједно до здравља

Појекат који се спроводи у Дому Здравља „Смедерево“ амбуланте у селу Осипаоница намењен женама сеоске и ромске популације.
Циљ пројекта је рано откривање рака грлића материце путем организованих превентивних прегледа жена,које су се до сада најређе јављале на гинеколошки преглед. Самим тим ће се и унапредити репродуктивно здравље жена и свест жена о важности превентивног гинеколошког прегледа. Жене се позивају на преглед путем телефона 026 240 525 и позивног писма. Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру „другог пројекта развоја здравства Србије и „додатног финансирања за други пројекат развоја здравства Србије“ Жене ће се обавештавати о превентивним прегледима и на предавањима које организујемо на територији целе општине Смедерево (сеоске општине и ромска насеља).